به سایت خدمات مهاجرت، خرید ملک ، سرمایه گذاری ، ویزا سیمرغ خوش آمدید.

faarenfrderuestr

کالایی در سبد نیست

درباره فروشگاه هوانوردی سیمرغ

آشنایی با فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ

رسالت و ارزشهای بنیادین فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ

رسالت اصلی فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ، مشارکت در ارتقای سهم بخش خصوصی در صنعت هوانوردی کشور از طریق سرمایه گذاری و ارائه خدمات در بخش های مختلف صنعت و خدمات هوانوردی و مجموعه و شرکت های مربوط به هوانوردی با محوریت حوزه های ایرلاین های مسافر بری و کارگو، مراکز آموزشی هوانوردی و فرودگاهها، مجموعه های خدمات فرودگاهی، بازرگانی، مالی و حمل و نقل میباشد.
ما در این شرکت گردهم آمده ایم تا بعنوان پاسخی مثبت به اعتماد مجموعه هوانوردی و شرکتهای هواپیمایی به فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ، نهایت کوشش خود را برای حفظ منافع تمامی ذینفعان مبذول داشته و با کسب منافع مادی و اعتبار برای گروه و سهامداران خود و فعالان و هنرجویان و شرکتهای هوانوردی  و هواپیمایی فرصتهای شغلی موثری در جامعه ایجاد نماییم.
ما معتقدیم که توجه به همدلی، مشارکت و هم افزایی در بین کارکنان و مدیران و سرمایه گذاران شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ ، تنها راه اعتلای سازمان و کسب توفیق مادی و معنوی در بلند مدت است.فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ، منابع انسانی را به منزله مهمترین سرمایه، محور اصلی توجهات و تصمیمات خود قرار داده است و همواره در جهت ارتقای جایگاه آن تلاش می کند. هدف نهایی گروه، عبارت است از ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و منطقه ای؛ شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ، احترام به مصالح اجتماعی را مقدم بر هر دستاورد دیگری در نظر می گیرد و کسب و کار خود را در جهتی سازگار با توسعه ملی صنعت هوانوردی ایران هدایت می نماید. .
پروژه0
پروژه در دست برسی
مهمترین دغدغه شرکتهای هواپیمایی و فرودگاه و مجموعه های هوانوردی و مردم داشتن یک تجارت هوشمند و مدرن و بدون مشکل می باشد که با کمترین هزینه بهترین بهره وری را داشته باشند و هزینه های جانبی این مجموعه را کاهش دهند، وظیفه ما و خدمات ما راهکاری برای شما در فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ میباشد
پروژه0
پروژه انجام شده
کلیه بخش های فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به شرکتهای هواپیمایی و مجموعه های فرودگاهی و مجموعه های هوانوردی و پرسنل هوانوردی عزیز در ایران و سراسر دنیا می باشد و در هر لحظه پاسخگو درخواستهای شما هستیم
پروژه0
پروژه های در حال انجام
ما در این شرکت گردهم آمده ایم تا بعنوان پاسخی مثبت به اعتماد مجموعه هوانوردی و شرکتهای هواپیمایی به شرکت، نهایت کوشش خود را برای حفظ منافع تمامی ذینفعان مبذول داشته و با کسب منافع مادی و اعتبار برای گروه و سهامداران خود و فعالان و هنرجویان و شرکتهای هوانوردی  و هواپیمایی فرصتهای شغلی موثری در جامعه ایجاد نماییم.

ساماندهی و سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در شرکتهای هوانوردی را به گونه ای انجام خواهیم داد تا تقارن سودآوری گروه تهدید نگردیده و در این راه با تکیه بر روشهای نوین مالی برای واگذاری پیش خواهیم رفت و از منافع خود در کرسی های مدیریتی مشترک در حداکثر توان دفاع می کنیم. توسعه سرمایه گذاری در حوزه های هوانوردی: ما شرکت مربوط به هوانوردی را حلقه واسط مابین کلیه شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای خدمات هوانوردی قرار داده ایم و در این مسیر برآنیم که جریان نوآوری و دانایی را در کلیه شرکتها تسری دهیم. ارتقای کیفیت راهبری شرکتهای تحت پوشش: ما با بازتعریف نهادهای حکمرانی و تقویت ارکان شرکت رانی، تشکیل بانکهای هوشمند اطلاعاتی، وضعیت نظم راهبری را روز به روز تقویت خواهیم نمود. ارتقای بهره وری و افزایش بازدهی دارایی ها: بسط نظام جمع دار اموالی و یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری در دارایی های ثابت و اتخاذ راهبرد همراهی استراتژیک و رصد مستمر تولید و فروش و حاشیه های سودآوری شرکتهای تابعه، ما را در رسیدن به این هدف یاری خواهد داد. تداوم حضور موثر در بازار سرمایه: ما با داشتن تعداد زیادی شرکت تحت پوشش، نقشی ممتاز در بازار سرمایه گذاری در هوانوردی کشور ایفا میکنیم و در هوانوردی کشور دارای ابزار راهبردی مدیریتی هستیم و این حضور را برای حفظ و توسعه منافعمان ادامه می دهیم. هم افزایی: مرکز تجارت هوانوردی روز به روز حلقه ارتباطی شرکتهای تابعه خود را برای دستیابی به منافع بیشتر تنگتر می کند و از این طریق شکار ارزش افزوده و فرصتهای جاری در سطح گروه را انجام می دهد.

فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ

فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ با هدف مشاركت در اعتلاي صنعت كشور، ايجاد اشتغال و كارآفريني و نيز تربيت نيروهاي انساني مولد و ماهر، در سال 1399 با سرمايه گذاري و مشارکت صددرصد خصوصي و ايجاد چندين مجموعه خدماتی و سرمایه گذاری پايه گذاري و فعاليت خود را آغاز نمود. فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ ، در مدت كوتاهي توانسته ضمن ايجاد زير ساختهاي مناسب، با برنامه ريزي هاي مدون، بهره گيري از دانش روز و جذب نيروهاي متعهد و متخصص، سرمايه گذاري هاي كلاني در منطقه انجام داده، تا با هدف تلاش در ارتقاي صنعت هوانوردی، عمران و آباداني كشور و نيز حضور فعال در بازارهاي هوانوردی منطقه و جهان، سهم كوچكي از دِين خود را به ايران ادا نمايد. به طوري که در حال حاضر شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ برترین شرکت سرمايه گذاري و ارائه خدمات در صنعت هوانوردی کشور مي باشد. روند توسعه در اين گروه بسيـار سـريع بوده و با استفـاده از فرصت هاي بوجـود آمده و برنامه ريزي هاي منظم و آگاهانه، توانسته است با ظرفيت سازي مناسب و ايجاد شركتهاي سرمایه گذاری، خدماتي  در زير مجموعه هلدينگ تخصصي ذيل، نام خود را در جاي جايِ ميهن پهناورمان و بازارهاي بين المللي به عنوان يك پديده مطرح سازد .
  • ارائه خدمات عمومی و تخصصی هوشمند سازی و دیجیتالی مجموعه های هوانوردی و عمومی
  • خدمات مشاوره و پشتیبانی شبانه روزی به مجموعه های طرف قرارداد شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ
  • خدمات ویژه به شرکتهای هواپیمایی ، فرودگاه و مجموعه های هوانوردی در تجارت و خدمات
  • ارائه خدمات مشاوره ، مالی و سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های هوانوردی داخلی و خارجی

شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ بر اساس رسالت ، اهداف و برنامه های تنظیمی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع مخاطبان خود از هر قشر و با هرنوع درآمدی و همچنین حمایت از بخش های مختلف هوانوردی کشور این امکان را فراهم نموده که مشتریان بتوانند با شیوه سهل و در زمانی کوتاه با رعایت جوانب شرعی تسهیلات و وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب دریافت نمایند.

از آنجا که ما اعتقاد داریم آینده از آن ماست و آینده ای وجود نخواهد داشت جز با همگامی و همدلی مشتریان که فلسفه وجودی شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ را تشکیل می دهند . رفع نیازهای پولی و تسهیلاتی مجموعه های هوانوردی به عنوان یک اصل ثابت و لایتغیر سرلوحه کار مسئولین و کارکنان ما  می باشد 

شهر هوشمند هوانوردی سیمرغ در راستای رسیدن و سرعت بخشیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت خود و مجموعه ای هوانوردی و فرودگاهی و مشارکت در صنعت هوانوردی با جذب و سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ که مایل می باشد در این صنعت پر سود همکاری همه جانبه می نماد در نظر دارد سرعت خدمت رسانی به مجموعه های هوانوردی را تسریع نماید و در سود حاصله با همکاران سهیم نماید.

این مجموعه برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد شبکه مالی سرمایه گذاری و مشارکت در امور اجرایی و عملیاتی هوانوردی را برای کلیه عزیزان فعال در صنعت هوانوردی و عموم و افراد غیر هوانوردی نموده است که بتوانند فرصت فعالیت در صنعت هوانوردی را داشته و همکاری نمایند و سود خوبی به دو طرف مجموعه ها بدست بیاورند.

هر شرکت هوانوردی و هواپیمایی و فرودگاهی و یا موسسات آموزشی هوانوردی، هنگام سرمایه گذاری دارایی‌های مالی، هماهنگ با سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت عمل می‌کند. فرایند انتخاب نوع سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های مختلف، متفاوت است. برخی از مشاوران مالی با یک شرکت سرمایه‌گذاری کار می‌کنند و سرمایه‌های خود را به یک تأمین‌کننده محدود می‌کنند. درحالی‌که برخی دیگر از آنها ممکن است از منابع مختلف مثلا، اوراق قرضه و سایر انواع دارایی‌های مالی استفاده کنند.

شما به‌عنوان یک کاربر باید بدانید که برنامه‌ریز و مشاورتان چه توصیه‌ای دارد. مجموعه با افتخار اعلام می دارد که در پروژه های صبعت هوانوردی و استارت آپ های هوانوردی سرمایه گذاری می نماید .

مشاور در حقیقت، شریک برنامه‌ریزی شما است. به‌عنوان مثال، ممکن است شما تصمیم بگیرید شرکت هواپیمایی و یا یک مجموعه مربوط به هوانوردی تاسیس کنید و یا می خوانید ساختار شرکت خود را ارتقا دهید و یا ناوگان جدیدی برای شرکت بخرید. برای دستیابی به این اهداف، به کسی نیاز دارید که برای تحقق این برنامه‌ها به شما در برنامه‌ریزی کمک کند. اینجا درست همان‌جایی است که نیاز به مشاور مالی و مجری حرفه ای را احساس خواهید کرد. انتخاب صحیح یک مشاور ، بسیار حیاتی است.

شما و مشاوری که انتخاب کرده‌اید، همراه با هم، موضوعات مختلف را بررسی می‌کنید؛ از جمله اینکه باید چقدر پول تامین کنید، چه نوع حساب بانکی باز کنید، چه نوع بیمه‌ای داشته باشید و نیز برنامه‌های پرداخت را بررسی می‌کنید.

به دنیا هوشمند فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ خوش آمدید

فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ در قالب امور خدماتی و تجهیزاتی و مشارکت نیز فرایندهای هوانوردی یا روش های مورد استفاده در خلق امور سرمایه گذاری مالی جدید متبلور می شود.
شبکه فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ، شبکه یکپارچه عام با هدف شناخت و ایجاد راه حل های عمومی برای حل مسائل و مشکلات تجارت در صنعت هوانوردی است که بر اساس توانایی کاربرد مؤثر آن پذیرفته شده است . سامانه تجاری ما، دانشی خاص است که هدف آن حل مسائلی ویژه در صنعت گسترده هوانوردی است که به صورت موردی و بر اساس نیازهای به وجود آمده در صنعت هوانوردی و عمومی را پاسخ دهد .
در حالی که تکنولوژی و تکنیک در گروه هوانوردی سیمرغ به دانش فنی مالی یعنی نتایج عملی مربوط می شوند . پذیرش و اجرای پروژه ها نیز بر اساس معیارهای ارتقاء سطح کیفی خدمات هوانوردی صورت می گیرد.و در تلاش هستیم بهترین ساختار خدمت رسانی را با استفاده از فناوری روز دنیا در اختیار کاربران و مجموعه های هوانوردی قرار دهیم

توانایی های فروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ

برای ایجاد و توسعه تکنولوژی دو فرایند مشخص می توان در نظر گرفت . از یک سو، فرایندی که از دانش علمی آغاز می شود و کاربردهایی عملی به دنبال دارد و از سوی دیگر، فرایندی که با گردآوری دانش تجربی آغاز شده است

هوشمند شدن و دیجیتالی شدن خدمات و به وبژه در صنعت هوانوردی با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. رایانه‌های کوچک، محرک‌ها و حسگرها (سیستم‌های تعبیه شده) را می‌توان تقریباً در هر شیء در دنیای فیزیکی جای داد و با استفاده از آدرس IP به اینترنت متصل شد. به‌این‌ترتیب سیستم‌های فیزیکی سایبری، اینترنت و فناوری (IoT) و در نهایت شبکه‌های هوشمند به وجود می‌آیند.
در این فرآیند، حجم زیادی از اطلاعات به فضای ابری ختم می‌شود و به‌تدریج یک تصویر دیجیتالی جامع از دنیای واقعی در آنجا جمع می‌شود. کپی‌هایی از موارد و فرآیندها در قالب بیت‌ها و بایت‌ها در مراکز داده ایجاد می‌شوند. پس ما درفروشگاه آنلاین هوانوردی سیمرغ برای بهتر شدن خدمات رسانی با ارسال نظرات و پیشنهادات خود یاری فرمایید
  • خدمات به مسافران شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی
  • مکانیزه و هوشمند سازی شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی
  • تامین انواع قطعات انواع هواپیماهای تجاری و شخصی
  • تامین لوازم جانبی و ارتقا قطعات هواپیماهای تجاری و شخصی
  • خرید و فروش انواع هواپیماهای تجاری و شخصی
  • اجاره انواع هواپیما و بالگرد تجاری و شخصی

اهداف ما به صورت بلند مدت ، پشتیبانی و حمایت کامل مشتریان میباشد و در این مسیر همیشه در کنار شما هستیم

بهزاد حاتمی
موسس و مدیرعامل
مدیریت زمان97%
مدیریت کارکنان82%
مدیریت امور91%
پریما امیری
معاونت اجرایی و حقوقی
مدیریت زمان92%
مدیریت کارکنان84%
مدیریت امور78%
نازنین صادقی
مدیر مالی و بازرگانی
مدیریت زمان90%
مدیریت کارکنان82%
مدیریت امور80%