به سایت خدمات مهاجرت، خرید ملک ، سرمایه گذاری ، ویزا سیمرغ خوش آمدید.

faarenfrderuestr

کالایی در سبد نیست

هوشمند سازی مرکز هوانوردی

هوشمند سازی مرکز هوانوردی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی در سخنانی به ارایه گزارشی از مهمترین فعالیت‌های انجام شده در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و اداره مدیریت اطلاعات هوانوردی پرداخت و گفت: با وجود مشکلات و موانع، کارکنان این حوزه ها بر اساس جدول تعیین شده کار کردند و جلسه‌های مختلفی را برای اتمام پروژه های نیمه تمام برگزار کردند. برای اجرای پروژه پذیرش اشتراکی مسافر (کاپس) لایسنس هایی خریداری شده ولی هنوز نصب نشده اند و باید برای نصب و بهره برداری آنها اقدام شود.

او ادامه داد: قرارداد مربوط منعقد شده و به زودی این سامانه در دو فرودگاه نصب می شود و برای دریافت آمار مسافران تمام فرودگاه ها با کمک سازمان هواپیمایی کشوری و نهادهای بالادستی در الزام شرکت های هواپیمایی در ارایه اطلاعات موردنیاز برنامه ریزی کرده ایم.

امیرانی همچنین به انعقاد قرارداد با یک شرکت صاحب نظر در حوزه تهدیدهای سایبری اشاره کرد و افزود: با انعقاد قرارداد با این شرکت مراکز SOC را برای امنیت و پایش اطلاعات گسترش داده ایم و اکنون تعداد تهدیدها شناسایی و از آنها جلوگیری شده است.

او به ارایه اینترنت امن به ستاد و فرودگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: هر اپلیکیشن و نرم افزار قبل از اجرا باید در قالب چارچوب خاصی قرار گیرد و نظارت کاملی در این زمینه انجام می شود.

امیرانی با اشاره به رشد سه درصدی تبادل اطلاعات هوانوردی در یک سال اخیر افزود: اولویت اصلی ما راه اندازی سیستم AMHS است که امیدواریم به زودی محقق شود.

معاون عملیات هوانوردی همچنین به خرید و تهیه سامانه AIS اطلاعات هوانوردی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد، این سامانه به زودی نصب و بهره برداری شود.

 

ما با تامین نیازهای مالی و سرمایه گذاری در صنعت هوانوردی ، متمایزترین خدمات و پیشرفت این صنعت به گونه ای فراتر ازانتظار برآورده نماییم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره لطفا از طریق پلهای ارتباطی زیر با ما همراه شوید